EN
BESTEL
TICKETS
TICKETS

ANBI

STICHTING BIG IDEA ANBI STATUS

1.  Naam van de instelling
Stichting BIG IDEA
2. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)


859771283
3. Contact gegevens

Neil Wallace
Co-Directeur
Piet Heynsplein 15A
31024 RJ ROTTERDAM
neil@bigidea.nu

 

4. Doelstelling stichting BIG IDEA

“Stichting BIG IDEA organiseert en produceert een enkele grootschalige, locatie podiumkunst project per jaar met grote aantallen jonge makers vanuit Rotterdam en regio. De jonge artiesten werken on de inspirerende begeleiding van vooraanstaande internationale podiumkunstenaars en gezelschappen. Voorbereiding, coaching, en begeleiding van de jonge makers en elk project neemt enkele maanden in beslag. Hoofddoel van de stichting: jonge talent laten inspireren, zich ontwikkelen en een impuls leveren aan het makers klimaat van de stad, zowel op individuele en stedelijk niveau.”

 

5. Hoofdlijnen van het beleidsplan

  • Jaarlijks een grootschalig podiumkunstproject realiseren in een onbekende locatie in de stad Rotterdam
  • Beleids- en activiteitenplan voor elk traject/project vastgelegd worden in overleg met hoofdbegunstiger stichting Droom en Daad, Rotterdam
  • Inhoud en namen van internationale begeleidende kunstenaars van deze voorstelling bepaald in overleg met partner instellingen (b.v. Codarts, Concertgebouw de Doelen, stichting Droom en Daad, Grafisch Lyceum Rotterdam, stichting GROUNDS) die een belangrijke inhoudelijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van elk project
  • De stichtingsdirectie en bestuur zorgen voor fondsenwerving voor elk project, naast basisdonatie van stichting Droom en Daad
  • Het werven/rekruteren/auditeren van de jonge makers geschieden in overleg met bovengenoemde partners en de begeleidende internationale makers
  • De stichting schrijft opdrachten (en deeltijdcontracten) uit voor zzp’er krachten op het gebied van productie coördinatie, techniek, verzekeringen, evenementbeheer, marketing en communicatie en alle navenante aspecten van elk project
  • Na enkele weken en maanden voorbereiding brengt de stichting de voorstelling of evenement aan de aandacht van het publiek en media en zet de voorstelling in de verkoop
  • Budget- en project beheer is in handen van de stichtingsdirectie, ondersteund door het stichtingsbestuur
  • Na elk project wordt het jaarverslag, met financiële rapportage, opgesteld; na goedkeuring van het bestuur wordt dit document naar alle fondsen, partners en stakeholders verstuurd


6. Bestuurder

 

Directie
Dhr. N.L. (Neil) Wallace: internationale producent, programmeur, artistieke leider van de International Koorbiënnale, Haarlem e Amsterdam)
Dhr. L. (Léon) van Geest: ondernemer, directeur Rotterdamse Dakendagen, programmeur, coach

 

Bestuur
Dhr. G. (Guy) Coolen: (voorzitter): producent, programmeur, artistieke leider Muziektheater Transparant (B) en Intendant O. Festival Rotterdam
Mv. E. (Eva) Olde Monnikhof: (penningmeester) Directeur, DIVA, Museum for Diamonds, Jewellry and Silver, Antwerpen
Dhr. M. (Mathijs) Bouwman: (secretaris) Managing Director, Bureau Peppered, Communicatie en digitalisering consultants, Rotterdam

 

7. Beloningsbeleid
Bestuur: onbezoldigd
Directie: Uur- en dagtarieven voor uitvoerende taken conform sectornormen en binnen de vooraf gestelde budgettaire beperkingen
Deelnemende personeel: Uur- of gage tarieven op basis van dan geldende Fair Pay sectornormen of vergoedingen

 

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten (2019 en 2020)
In oktober 2019 bracht ons pilotproject BIG IDEA#01 l DRIFT MULTIPLY 116 jonge makers bij elkaar:

66 dansers en 50 musici die samen een grootse dansproductie op de compositie Drift Multiply van Tristan Perich maakte. Choreograaf was de beroemde Amerikaanse danser Lucinda Childs. Dit project speelde in oktober 2019 twee uitverkochte voorstellingen in de RDM Onderzeebootloods. Naast de bijdrage van Stichting Droom en Daad werd het project ondersteund door een aantal stichtingen en fondsen, waaronder Prins Bernhard Cultuurfonds, het Elise Mathilde Fonds en het Cultuurfonds BNG.  De twee uitvoeringen raakte volledig uitverkocht en trokken 1.100 bezoekers en raakte volledig uitverkocht. Het beoogde BIG IDEA#02 l DISCO INFERNO project, dat in oktober 2020 plaats had moeten vinden, werd wegens geldende Corona wetgeving uitgesteld tot oktober 2021. Aanhoudende virusbestrijding speelde ook parten bij het realiseren van dit project en – in goed overleg met alle betrokken partners en begunstigers – werd er besloten om dit project te annuleren. 

 

De after-movie van BIG IDEA#01:
https://www.youtube.com/watch?v=8Nwr-zk3IpY


9. Financiële verantwoording
Zie Jaarverslag 2020